PO3002.nl > Ouders > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

2. Toelating en zorgplicht

Bepaalt het samenwerkingsverband ook de duur van de toelaatbaarheid?

Ja, het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. De geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring ( Verder lezen....

Moeten ouders de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) verplicht ondertekenen?

Het is niet wettelijk verplicht dat ouders de tlv-aanvraag ondertekenen. Sommige scholen en samenwerkingsverbanden vragen dit wel van ouders. Dit is hun eigen beleid. Het u Verder lezen....

Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat?

De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs waar de leerling wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverban Verder lezen....

Heeft een school ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden, terwijl de leerlingen al is ingeschreven op een andere school?

Ja. Als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. Ook a Verder lezen....

Vanaf welke leeftijd geldt een zorgplicht?

Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school. Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, Verder lezen....

Wat houdt de zorgplicht in?

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De verplichting Verder lezen....

Niet toegestaan beleid

Beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen, is niet toegestaan. Ook is geen beleid toegestaan dat een maximum stel Verder lezen....

Wat is een transparant toelatingsbeleid?

De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven over het beleid. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op Verder lezen....

Mag een school een leerling weigeren omdat de school te vol is?

Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelati Verder lezen....

Wanneer moeten ouders hun kind inschrijven bij een school?

De Wet op het primair onderwijs (WPO) stelt dat aanmelding van kinderen voor toelating op een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar be Verder lezen....

Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

Bij verhuizingen gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek ka Verder lezen....

Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende werkplek krijgen?

Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) scholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, werken scholen regionaal (in een aaneengesloten Verder lezen....

Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?

Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij de leerling e Verder lezen....

Een leerling die extra ondersteuning krijgt in het regulier onderwijs gaat verhuizen en meldt zich aan bij een ander samenwerkingsverband. Mag de school de leerling weigeren?

De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. De sc Verder lezen....

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbi Verder lezen....

Mijn kind heeft nog geen passende plek. Wat kan ik doen?

Als uw kind al ingeschreven staat maar nog geen passende plek heeft, raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met de school. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt Verder lezen....

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close