PO3002.nl > Professionals > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1. Missie en visie/ organisatie SWV

Geeft het samenwerkingsverband ook een Jaarverslag uit

Het samenwerkingsverband geeft ieder jaar een overzicht van de ontwikkelingen en financiële situatie weer in het jaarverslag. Download het jaarverslag in PDF (6MB)

Verder lezen....
Wat is een ondersteuningsplan?

Ieder samenwerkingsverband formuleert het eigen beleid in een ondersteuningsplan dat goedgekeurd dient te worden door de aangesloten schoolbesturen, de ondersteuningsplanra Verder lezen....

Hoeveel scholen en schoolbesturen zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband?

Bij SWV PO 3002 zijn zeventig basisscholen aangesloten, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs. De volgende schoolbesturen hebben Verder lezen....

Wat houdt precies het schoolmodel in?

Het SWV PO 3002 is ingericht via het schoolmodel. Dat betekent dat alle aangesloten schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan alle Verder lezen....

Werkt het samenwerkingsverband SWV PO 3002 op dezelfde wijze als alle andere samenwerkingsverbanden?

Alle samenwerkingsverbanden hebben dezelfde opdracht, namelijk het bieden van een dekkend aanbod van passend onderwijs, het ondersteunen van schoolbesturen en het afgeven v Verder lezen....

Vanuit welke visie werkt het SWV PO 3002?

De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle bovenbestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke ver Verder lezen....

Wat is het belangrijkste doel van het SWV PO 3002?

Het samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk, kortweg SWV PO 3002 is actief voor basisscholen in de regio Roosendaal- Moerdijk. Binnen dit s Verder lezen....

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close