PO3002.nl > Over het samenwerkingsverband

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Die wet voorziet er in dat het onderwijs zo goed mogelijk moet passen bij de onderwijsbehoeften van een leerling en regelt de manier waarop er extra ondersteuning geboden kan worden. Deze nieuwe wet zorgt er ook voor dat niet de ouders die passende oplossing moeten zoeken, maar dat de scholen dat moeten doen. Dat heet met een mooi woord: zorgplicht. Ouders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Naast de zorgplicht regelt de Wet Passend Onderwijs ook dat scholen met elkaar samenwerken in een regio. Voor de regio Roosendaal-Rucphen-Halderberge-Moerdijk-Drimmelen gebeurt dat in de stichting samenwerkingsverband Roosendaal/Moerdijk (PO 3002), een samenwerkingsverband van 75 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

 

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis-)onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk verstrekt middelen aan de schoolbesturen die er voor kunnen zorgen dat er extra middelen voor ondersteuning snel op de juiste plek terecht komen voor kinderen, klassen en leerkrachten. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel mogelijk gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te lezen in het ondersteuningsplan op de Informatie-pagina van deze website. De besturen houden zicht op de effectiviteit hiervan en hierover spreken we binnen het samenwerkingsverband en monitoren of we met elkaar de ambities realiseren.

Daarnaast heeft het swv een aantal gezamenlijke arrangementen/voorzieningen, zoals Zonnewijs waarin leerlingen die dreigen uit te stromen naar het s(b)o m.b.v. een tijdelijke tussenvoorziening alsnog in het regulier onderwijs worden gehouden, sbo Lavoor op de Sponder voor HB dubbel bijzondere leerlingen en ontwikkelen we een hybride arrangement voor HB leerlingen.

Als directeur-bestuurder is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat zowel de inhoud als de processen optimaal zijn."

Gerda Huizinga
Directeur-bestuurder Stichting Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs (PO) Roosendaal-Moerdijk

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close