Welkom op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Roosendaal/Moerdijk e.o., kortweg SWV PO 3002. Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen.

Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’. Op deze website treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs.


Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Actueel

Handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’

geplaatst op 29 april 2021

De handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’ is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren, maar ook interessant

LEES DIT BERICHT

Naar beter passend en inclusiever onderwijs

geplaatst op 22 april 2021

Op maandag 16 november 2020 werd de voortgang van passend onderwijs in de TweedeKamer geëvalueerd. Het blijkt dat de oprichting en inrichting van samenwerkingsverbanden (S

LEES DIT BERICHT

Onderzoeksplaatsingen en kortdurend symbiose-onderwijs

geplaatst op 22 april 2021

Het komt regelmatig voor dat leerlingen tijdelijk op een andere school geplaatst worden om de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld te brengen of om te onderzoeken of

LEES DIT BERICHT

Lesmateriaal van leescampagnes CPNB straks op één website te vinden

geplaatst op 22 april 2021

De lesmaterialen bij de grootste leesbevorderende jeugdcampagnes Kinderboekenweek, Kinderjury, De Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest Junior zijn voortaan te vinden

LEES DIT BERICHT

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

geplaatst op 22 april 2021

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een

LEES DIT BERICHT

Groentjessoep

geplaatst op 22 april 2021

Groentjessoep is ontwikkeld voor basisscholen. Het kan ook ingezet worden door kinderopvang, sportverenigingen en andere organisaties die werken met kinderen en die graag w

LEES DIT BERICHT

Engels in het basisonderwijs (online gratis)

geplaatst op 19 april 2021

Studiemiddag over onderwerpen uit de praktijk van Engels op de basisschool. do 3 juni 2021 15:00 – 17:00 Locatie Online (via teams) Contactpersoon Lucy Besseler (l.

LEES DIT BERICHT

Staat van het onderwijs 2021

geplaatst op 19 april 2021

Het onderwijs in Nederland moet structureel beter. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het op 14 april verschenen rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2021

LEES DIT BERICHT

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022 beschikbaar

geplaatst op 19 april 2021

Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn: Soort onderwijs Bedrag per leerling

LEES DIT BERICHT

Inspiratiebijeenkomsten voor het onderwijs (Het Nationale Theater)

geplaatst op 19 april 2021

Ieder seizoen vier Inspiratiebijeenkomsten Eens in de twee à drie maanden organiseert HNTeducatie een Inspiratiebijeenkomst voor het onderwijs. Deze avonden bestaan uit ee

LEES DIT BERICHT

OnderwijsMetICT-Event (9 & 10 juni)

geplaatst op 19 april 2021

Direct en live contact Het OnderwijsMetICT-Event vindt plaats in een virtuele 3D-omgeving die met behulp van avatars tot leven wordt gebracht. Uniek, efficiënt, duurzaam

LEES DIT BERICHT

Verken het onderwijs van de toekomst in gratis online workshop

geplaatst op 19 april 2021

Nu iedereen de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs groeit de behoefte aan reflectie en visievorming. Bloom is er voor scholen die dit gesprek willen aan w

LEES DIT BERICHT

Ter verdere uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er een stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs gemaakt.

geplaatst op 19 april 2021

Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om te weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn

LEES DIT BERICHT

Peil. Mens en Natuur: Denk jij mee?

geplaatst op 19 april 2021

Datum: 26 mei 2021  Tijd: 14:30 tot 16:30 Locatie: Online via Microsoft Teams Doelgroep Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en domeinexperts natuur, wetenschap en t

LEES DIT BERICHT

De kracht van de blik van buiten (Cross-mentoring)

geplaatst op 19 april 2021

In het cross-mentoring programma staat de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Als

LEES DIT BERICHT

Menukaart Met Andere Ogen

geplaatst op 19 april 2021

Denk mee. Praat mee. Doe mee. Wat heeft Met Andere Ogen te bieden? Met Andere Ogen: één ecosysteem van professionals uit onderwijs, zorg en jeugd met het gezamenlijke ver

LEES DIT BERICHT

Reactie VWS op motie Peters (dyslexiezorg)

geplaatst op 19 april 2021

OVERDRAGEN DYSLEXIEZORG AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN Eind 2020 nam de Tweede Kamer de motie Peters aan waarin de regering wordt verzocht ‘te bewerkstelligen dat de aanpak

LEES DIT BERICHT

Nieuws vanuit OCW over de verbeteragenda passend onderwijs

geplaatst op 19 april 2021

Vanuit de overheid spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen rondom medezeggenschap. Onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt In de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluati

LEES DIT BERICHT

Scan bestuurlijke samenwerking Steunpunt Passend Onderwijs

geplaatst op 11 februari 2021

Het huidige ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk heeft een looptijd van augustus 2018 tot augustus 2022. Dat betekent dat op 1 mei 2022 een n

LEES DIT BERICHT

Plaatsingsmogelijkheden SO-SBO

geplaatst op 11 februari 2021

Geachte deelnemers aan het SWV Roosendaal-Moerdijk, In het Ondersteuningsplan 2018-2022 heeft het SWV PO3002 beleid uitgestippeld om passend onderwijs te realiseren en waar

LEES DIT BERICHT

Webinar: De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding

geplaatst op 11 februari 2021

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in 2021 samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een drietal webinars over dilemma’s die in de klas en i

LEES DIT BERICHT

Leergemeenschap Jeugdhulp in school

geplaatst op 11 februari 2021

De leergemeenschap Jeugdhulp in de school, een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugd Instituut, heeft elkaar in 2020 drie keer online ontmo

LEES DIT BERICHT

Webinar privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs – gemeenten – jeugdhulp

geplaatst op 11 februari 2021

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en waar nodig de juiste ondersteuning. Om deze ondersteuning mogelijk te maken werken i

LEES DIT BERICHT

Kansrijk adviseren in één oogopslag

geplaatst op 11 februari 2021

De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren aan groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties. Waarom k

LEES DIT BERICHT

Flyer met informatie voor ouders over SWV PO3002

geplaatst op 16 december 2020

‘Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft’. Dat is het basisprincipe waarop Passend Onderwijs in Nederland is geregeld. Dit is ook verwoord in

LEES DIT BERICHT

Extra ondersteuning vanaf schooljaar 2020-2021

geplaatst op 15 oktober 2020

Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 is het geld voor extra ondersteuning (voorheen de zogenaamde rugzakjes) bij het Samenwerkingsverband terecht gekomen. In overleg

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde werkwijze MDC

geplaatst op 15 oktober 2020

Met ingang van dit schooljaar verstrekt de MDC enkel nog adviezen over TLV-aanvragen en hebben de besturen zelf de middelen voor de BBA’s ontvangen. Daardoor worden er mi

LEES DIT BERICHT

Aanvraag EED in LDOS

geplaatst op 15 oktober 2020

Op 14 mei jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden over de knelpunten die worden ervaren bij de aanvraag voor vergoede behandeling en diagnostiek EED. Hieraan namen

LEES DIT BERICHT

Nieuwe aanmeldprocedure SBO De Sponder

geplaatst op 7 oktober 2020

Met ingang van 1-10-2020 is SBO De Sponder gestart met een nieuwe aanmeldprocedure. Meer informatie vind u hier: Brief externen aanmeldprocedure 25-9-20

LEES DIT BERICHT

Besturen

Borgesius Stichting

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

BEKIJK PROFIEL

Stichting “Het Driespan”

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan lee

BEKIJK PROFIEL

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 300 mensen onderwijs voor 3000 l

BEKIJK PROFIEL

Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

In 1958 werd in West-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen een afdeling opgericht van de Bond voor Ouders van Spastische Kinderen (B.O.S.K.). Zij wilden een onderwi

BEKIJK PROFIEL

KPO Roosendaal

KPO Roosendaal verzorgt het onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.

BEKIJK PROFIEL

Stichting De Waarden

Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de koepel van De Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal ba

BEKIJK PROFIEL

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Roosendaal

De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 350 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voo

BEKIJK PROFIEL

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO)

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO) SIPO wil kinderen optimale kansen bieden om hun kwaliteiten / capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een goed pe

BEKIJK PROFIEL

OBO-WBR

Bij onze zestien openbare basisscholen dragen 285 betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor zo’n 3000 leerlingen. Daarbij staat onze onderwijsvisie centraal.

BEKIJK PROFIEL

Scholen

St. Jozefschool

Noordhoek

Borgesiusstichting

0168-403464

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

De Klinkert

Oudenbosch

Borgesiusstichting

0165-314257

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

De Klaverhoek

Moerdijk

De Waarden

0168-416263

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten