Welkom op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Roosendaal/Moerdijk e.o., kortweg SWV PO 3002. Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen.

Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’. Op deze website treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs.

Actueel

Congres: Passend Onderwijs in 1 Dag! 8-2-2022 – Houten

geplaatst op 15 december 2021

Het thema van deze editie: ‘De stem van leerling en ouders’. Sprekers zijn onder meer Mark Weghorst, adviseur en changemaker bij het Nederlands Centrum Jeugdgez

LEES DIT BERICHT

PROJECT HAPPYBOTS IN SAMENWERKING MET SSOE

geplaatst op 15 december 2021

De inzet van een robotje ter ondersteuning van de communicatie over gevoel tussen de leerling en de leerkracht SSOE heeft dit schooljaar onderzoek gedaan naar de inzet van

LEES DIT BERICHT

Handreiking met gesprekskader onderwijs-zorgarrangementen

geplaatst op 15 december 2021

De handreiking geeft algemene context door een korte beschrijving van recente ontwikkelingen in landelijk beleid en de wettelijke kaders voor onderwijs. De handreiking geef

LEES DIT BERICHT

Besluit experiment onderwijszorgarrangementen

geplaatst op 15 december 2021

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Deze ontwerp-AM

LEES DIT BERICHT

Nieuwe datum KindVak 2022: 29 september – 1 oktober

geplaatst op 14 december 2021

Dé vakbeurs voor kinderopvang en onderwijs professionals gaat naar 29 september – 1 oktober 2022. Onze ambitie is en blijft een succesvolle beurs neer te zetten, voor jo

LEES DIT BERICHT

Aan huis gekluisterd met de kids? 22 leuke én educatief verantwoorde tips

geplaatst op 14 december 2021

Nu we allemaal aan huis zijn gekluisterd, merken we weer hoe digitale content ons leven kan verrijken. Onze kinderen krijgen les op afstand, sportieve thuis-workouts worde

LEES DIT BERICHT

Nationale onderwijspubquiz 2021 op 28 december

geplaatst op 14 december 2021

Na het succes van 2020 organiseren leraren met diverse achtergronden opnieuw de Nationale Onderwijspubquiz. Een digitale pubquiz voor iedereen in het onderwijs op 28 decemb

LEES DIT BERICHT

Jeugd in Onderzoek (NRO 14-4-2022)

geplaatst op 14 december 2021

Jeugd in onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. Traditiegetrouw herkent u drie thema’s in het prog

LEES DIT BERICHT

Kennisagenda voor het onderwijs

geplaatst op 14 december 2021

Begin 2022 wordt de Kennisagenda gepubliceerd. Het afgelopen jaar is er in co-creatie gewerkt aan het selecteren van zes thema’s en het uitwerken van de gamechangers binn

LEES DIT BERICHT

Hervormingsagenda Jeugd

geplaatst op 14 december 2021

Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het huidige jeugdstel

LEES DIT BERICHT

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

geplaatst op 14 december 2021

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’. Er is een rijk en gevarieerd programma

LEES DIT BERICHT

Nieuwe training Collegiale Visitatie Passend onderwijs voor PO en VO

geplaatst op 14 december 2021

In 2022 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met LBBO en BiOND een project rond het uitvoeren van collegiale visitaties Passend onderwijs. Een colleg

LEES DIT BERICHT

Het ontwikkelingsperspectief

geplaatst op 14 december 2021

Met de invoering van de Wet passend onderwijs zijn scholen verplicht om een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig

LEES DIT BERICHT

Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs

geplaatst op 14 december 2021

Tegenwoordig is in de klas een hele wereld aan informatie binnen handbereik. Met één muisklik, swipe of stemcommando krijgen kinderen van nu antwoorden waar vroeger hele

LEES DIT BERICHT

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0

geplaatst op 24 november 2021

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) van kracht zijn. Dit protocol vormt de leidraad voor dia

LEES DIT BERICHT

Meer flexibiliteit onderwijs voor kinderen met veel ondersteuning

geplaatst op 3 november 2021

Om te kijken of kinderen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben vaker onderwijs kunnen volgen, krijgen enkele duizenden kinderen meer ruimte in de onderwijsr

LEES DIT BERICHT

Meldcode magazine

geplaatst op 3 november 2021

Er is een manier ontwikkeld om inspirerend les te geven over kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze methode heeft de naam ‘Meldcode magazine’ gekregen. In

LEES DIT BERICHT

Tweefactorauthenticatie LDOS

geplaatst op 18 oktober 2021

Bij de applicatie LDOS is het voortaan mogelijk gebruikers in te laten loggen middels een tweefactorauthenticatie. Tweefactorauthenticatie verhoogt de veiligheid en verklei

LEES DIT BERICHT

De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 30-11 t/m 4-12-2021

geplaatst op 14 oktober 2021

Thema ‘Vernieuwend onderwijs & opvang’ De komende editie van de NOT staat in het teken van ‘vernieuwend onderwijs en opvang’, met natuurlijk veel aandacht voor

LEES DIT BERICHT

Week van de Motoriek ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’

geplaatst op 14 oktober 2021

Alle professionals die zich inspannen voor meer en vaardiger sporten en bewegen opgelet! De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 5 november 2021 met het the

LEES DIT BERICHT

Droppie Water

geplaatst op 13 oktober 2021

Droppiewater.nl is dé jeugdwebsite over water van de Nederlandse waterschappen. Er is een duidelijk onderscheid in Droppie thuis (spelletjes en weetjes) en Droppie op scho

LEES DIT BERICHT

Onderwijsprofessionals en onderzoekers ontwikkelen leidraden gelijke kansen

geplaatst op 13 oktober 2021

Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen? En hoe kunnen de verwachtingen van de leraar van invloed zijn op de leerprestaties van le

LEES DIT BERICHT

Kindvak 2022 (13-15 januari 2022 Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch)

geplaatst op 13 oktober 2021

Beurs – PO 13 t/m 15 januari (10:00-17:00) ‘Als kinderen je vak zijn!’ Het tweejaarlijkse evenement KindVak staat begin 2022 weer op het programma. Locati

LEES DIT BERICHT

Jaarlijks Congres – Hoogbegaafdheid – 6e editie – 2021 (4-11-2021)

geplaatst op 13 oktober 2021

Het jaarlijks congres over hoogbegaafdheid staat dit keer in het teken van levensloop en talentontwikkeling. Mensen die hoogbegaafd zijn, zijn méér dan een heel goed func

LEES DIT BERICHT

Astro Pi (Inschrijving geopend)

geplaatst op 13 oktober 2021

Astro Pi Inschrijving geopend! Altijd al een experiment in de ruimte willen doen, of een boodschap willen sturen naar het ISS? Dat kan door een computerprogramma te schrijv

LEES DIT BERICHT

webinar Zelfvertrouwen en empoweren bij leesproblemen of dyslexie

geplaatst op 13 oktober 2021

Georganiseerd door Balans en de HOI Foundation Datum en tijd wo., 17 november 2021 20:00 – 21:00 CET Locatie Online evenement Tijdens de dyslexie-Webinars en bij vragen d

LEES DIT BERICHT

Wegwijzer voor de intern begeleider

geplaatst op 13 oktober 2021

Dit handboek wijst de weg in het werk van de intern begeleider. Het schrijft niets voor , maar het biedt handvatten om je eigen weg te vinden in het vak. Meer informatie vi

LEES DIT BERICHT

Superboek

geplaatst op 13 oktober 2021

Bibliotheekservice Passend Lezen Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de mees

LEES DIT BERICHT

Codeweek 2021 (9-24 oktober 2021)

geplaatst op 13 oktober 2021

De EU CodeWeek is een beweging die wordt gerund door vrijwilligers – ambassadeurs, vooraanstaande leraren en programmeerliefhebbers van over de hele wereld. CodeWeek word

LEES DIT BERICHT

Webinar ‘Samen innoveren in een innovatieteam’ 19 november 2021

geplaatst op 13 oktober 2021

Op vrijdag 19 november van 11.00 tot 12.00 uur geven Heldens en Ros een webinar over deze effectieve werkwijze. Tijdens het webinar worden enkele opbrengsten van innovatiet

LEES DIT BERICHT

Toolkit ‘Samen innoveren in een innovatieteam’

geplaatst op 13 oktober 2021

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Dat kan je vee

LEES DIT BERICHT

Cinekid Festival

geplaatst op 13 oktober 2021

Het Cinekid Festival vindt in de herfstvakantie plaats, dit jaar met Pathé Amsterdam Noord als hoofdlocatie en daarnaast nog ruim 30 locaties door heel Nederland. Ieder th

LEES DIT BERICHT

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

geplaatst op 13 oktober 2021

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er ov

LEES DIT BERICHT

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen start 1 oktober 2021

geplaatst op 13 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 opent een nieuwe aanvraagronde voor de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUViS). Gemeenten kunnen in samenspraak met het schoolbestu

LEES DIT BERICHT

Het Zonnewijstraject

geplaatst op 12 oktober 2021

Na de herfstvakantie starten we in Roosendaal met een hybride vorm van onderwijs voor leerlingen bij wie sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of

LEES DIT BERICHT

Sectorrapportages po en vo 2021 openbaar

geplaatst op 11 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 is de eerste editie van de sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs 2021 aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs gepresenteerd. Terugkijke

LEES DIT BERICHT

Grip op verzuim – M@ZL-PO

geplaatst op 27 september 2021

Aanpak schoolverzuim uitgebreid naar primair onderwijs Om schoolverzuim aan te pakken is er op dit moment één beproefde methode: M@ZL. Dit is een methodiek voor een integ

LEES DIT BERICHT

Toekomstkunde van het Wereld Natuur Fonds

geplaatst op 20 september 2021

WAT IS TOEKOMSTKUNDE? Toekomstkunde is gratis lesmateriaal voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Als leraar gebruik je de lessen om belangrijke thema’s zoals duurzaa

LEES DIT BERICHT

Netwerkdag digitalisering in het onderwijs

geplaatst op 22 juli 2021

Rond onderwijs en digitalisering zijn een aantal bekende en minder bekende netwerken actief waarin Kennisnet vertegenwoordigd is. We brengen ze samen op 10 september 2021.

LEES DIT BERICHT

Informatietool: aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs per po-/vo-school

geplaatst op 22 juli 2021

Overzicht, doorzoekbaar op BRIN-nummer, met voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Europees Nederland het bedrag dat zij krijgen uit het Nationaal Prog

LEES DIT BERICHT

Kamerbrief over de stelsels van onderwijs en zorg

geplaatst op 22 juli 2021

Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zor

LEES DIT BERICHT

Procedure voor plaatsing op HB – dubbel bijzonder (SBO-afdeling op Lavoor HBG+)

geplaatst op 15 juli 2021

1. School en ouders constateren dat er is sprake van specifieke onderwijsbehoeften naast de behoeften voortkomend uit de hoogbegaafdheid. Ondanks eerdere inspanningen en aa

LEES DIT BERICHT

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband – leidraad in de maak!

geplaatst op 15 juli 2021

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Me

LEES DIT BERICHT

Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd

geplaatst op 13 juli 2021

Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten en onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) die voor de gezamenlijke opgave staan om een plan te mak

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

geplaatst op 13 juli 2021

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet lees je wie er veran

LEES DIT BERICHT

5 lessen uit corona-tijd die meegaan naar volgend jaar

geplaatst op 8 juli 2021

Zonder mondkapje een school binnenlopen. Bij een gesprek een hand geven. Schoolactiviteiten organiseren waarbij je geen anderhalve meter afstand hoeft te houden. We kijken

LEES DIT BERICHT

Subsidies voor primair en voortgezet onderwijs

geplaatst op 20 mei 2021

Subsidies bieden scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren en de uitvoering daarvan mogelijk te maken.

LEES DIT BERICHT

Samenwerkingsverbanden als smeerolie van het passend onderwijs

geplaatst op 20 mei 2021

“Scholen die minder verwijzen krijgen meer geld”  In een podcast deelt Jack Biskop onder leiding van Bursar Trainee Silke van Helden zijn interessante visie op

LEES DIT BERICHT

Onderwijs-OMT geeft adviezen omtrent Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst op 18 mei 2021

Het doel van het Onderwijs-OMT is om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd o

LEES DIT BERICHT

De Jeugdsprong: zet hulpverleners, ouders en jeugd aan het roer in jeugdzorg

geplaatst op 18 mei 2021

Draai het huidige jeugdzorgstelsel om en zet de jeugdhulpverleners, ouders, kinderen en jongeren zelf zoveel mogelijk aan het roer. Hiermee voorkomen we dat de basis van de

LEES DIT BERICHT

Menukaart interventies funderend onderwijs

geplaatst op 17 mei 2021

Hebt u als schoolteam gescand hoe uw leerlingen ervoor staan en wat voor de aanpak van coronavertragingen nodig is? Dan kunt u doelen formuleren om – met het extra geld

LEES DIT BERICHT

Zes aandachtspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

geplaatst op 17 mei 2021

Wat heeft een positieve invloed op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool Windesheim (Lectoraat Jeugd), PricoH en

LEES DIT BERICHT

Handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’

geplaatst op 29 april 2021

De handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’ is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren, maar ook interessant

LEES DIT BERICHT

Onderzoeksplaatsingen en kortdurend symbiose-onderwijs

geplaatst op 22 april 2021

Het komt regelmatig voor dat leerlingen tijdelijk op een andere school geplaatst worden om de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld te brengen of om te onderzoeken of

LEES DIT BERICHT

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

geplaatst op 22 april 2021

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een

LEES DIT BERICHT

Groentjessoep

geplaatst op 22 april 2021

Groentjessoep is ontwikkeld voor basisscholen. Het kan ook ingezet worden door kinderopvang, sportverenigingen en andere organisaties die werken met kinderen en die graag w

LEES DIT BERICHT

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022 beschikbaar

geplaatst op 19 april 2021

Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn: Soort onderwijs Bedrag per leerling

LEES DIT BERICHT

De kracht van de blik van buiten (Cross-mentoring)

geplaatst op 19 april 2021

In het cross-mentoring programma staat de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Als

LEES DIT BERICHT

Scan bestuurlijke samenwerking Steunpunt Passend Onderwijs

geplaatst op 11 februari 2021

Het huidige ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk heeft een looptijd van augustus 2018 tot augustus 2022. Dat betekent dat op 1 mei 2022 een n

LEES DIT BERICHT

Plaatsingsmogelijkheden SO-SBO

geplaatst op 11 februari 2021

Geachte deelnemers aan het SWV Roosendaal-Moerdijk, In het Ondersteuningsplan 2018-2022 heeft het SWV PO3002 beleid uitgestippeld om passend onderwijs te realiseren en waar

LEES DIT BERICHT

Leergemeenschap Jeugdhulp in school

geplaatst op 11 februari 2021

De leergemeenschap Jeugdhulp in de school, een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugd Instituut, heeft elkaar in 2020 drie keer online ontmo

LEES DIT BERICHT

Flyer met informatie voor ouders over SWV PO3002

geplaatst op 16 december 2020

‘Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft’. Dat is het basisprincipe waarop Passend Onderwijs in Nederland is geregeld. Dit is ook verwoord in

LEES DIT BERICHT

Extra ondersteuning vanaf schooljaar 2020-2021

geplaatst op 15 oktober 2020

Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 is het geld voor extra ondersteuning (voorheen de zogenaamde rugzakjes) bij het Samenwerkingsverband terecht gekomen. In overleg

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde werkwijze MDC

geplaatst op 15 oktober 2020

Met ingang van dit schooljaar verstrekt de MDC enkel nog adviezen over TLV-aanvragen en hebben de besturen zelf de middelen voor de BBA’s ontvangen. Daardoor worden er mi

LEES DIT BERICHT

Aanvraag EED in LDOS

geplaatst op 15 oktober 2020

Op 14 mei jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden over de knelpunten die worden ervaren bij de aanvraag voor vergoede behandeling en diagnostiek EED. Hieraan namen

LEES DIT BERICHT

Nieuwe aanmeldprocedure SBO De Sponder

geplaatst op 7 oktober 2020

Met ingang van 1-10-2020 is SBO De Sponder gestart met een nieuwe aanmeldprocedure. Meer informatie vind u hier: Brief externen aanmeldprocedure 25-9-20

LEES DIT BERICHT

Besturen

Stichting “Het Driespan”

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan lee

BEKIJK PROFIEL

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Roosendaal

De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 350 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voo

BEKIJK PROFIEL

Borgesius Stichting

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

BEKIJK PROFIEL

Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

In 1958 werd in West-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen een afdeling opgericht van de Bond voor Ouders van Spastische Kinderen (B.O.S.K.). Zij wilden een onderwi

BEKIJK PROFIEL

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 300 mensen onderwijs voor 3000 l

BEKIJK PROFIEL

OBO-WBR

Bij onze zestien openbare basisscholen dragen 285 betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor zo’n 3000 leerlingen. Daarbij staat onze onderwijsvisie centraal.

BEKIJK PROFIEL

Stichting De Waarden

Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de koepel van De Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal ba

BEKIJK PROFIEL

KPO Roosendaal

KPO Roosendaal verzorgt het onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.

BEKIJK PROFIEL

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO)

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO) SIPO wil kinderen optimale kansen bieden om hun kwaliteiten / capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een goed pe

BEKIJK PROFIEL

Scholen

Heilinde

St. Willebrord

Borgesiusstichting

0165-382037

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

St. Jozefschool

Noordhoek

Borgesiusstichting

0168-403464

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten

sitemap | privacy/cookies
Wordpress website door Converzo Online Marketing uit Tilburg