Welkom op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Roosendaal/Moerdijk e.o., kortweg SWV PO 3002. Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen.

Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’. Op deze website treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs.


Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Actueel

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

geplaatst op 20 februari 2020

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor pr

LEES DIT BERICHT

Buurtfonds – Schoolpleinen van de toekomst, subsidie

geplaatst op 20 februari 2020

Projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie. Verenigingen en s

LEES DIT BERICHT

Interview over thuiszitters met de onderzoekers van ‘Niet thuis geven’

geplaatst op 20 februari 2020

Het veelgehoorde idee dat externaliserende gedragsproblematiek, moeilijk hanteerbaar gedrag, de hoofdoorzaak is van thuiszitten moet worden herzien, zo blijkt uit het onder

LEES DIT BERICHT

De educatieve waarde van Lego

geplaatst op 20 februari 2020

Al sinds de jaren 50 is Lego mateloos populair is onder kinderen, maar ook volwassenen vinden Lego nog steeds leuk. Maar de bouwblokjes van Lego zijn van veel groter belang

LEES DIT BERICHT

Pilot lesprogramma digitale geletterdheid voor groep 1 t/m 8 (startdatum 9 maart gratis)

geplaatst op 20 februari 2020

Bomberbot Digitale geletterdheid wordt opgenomen in het nieuwe curriculum Technologie heeft ons leven fundamenteel en voorgoed veranderd. We zijn meer dan ooit afhankelijk

LEES DIT BERICHT

BRIGHT IDEAS CHALLENGE

geplaatst op 18 februari 2020

Wie heeft hét slimme idee dat de wereld op zijn kop gaat zetten? De bright ideas challenge vraagt alle leerlingen uit groep 7 en 8 om hun creatieve oplossingen voor de wer

LEES DIT BERICHT

Challenge day: de leeromgeving van de toekomst (12 maart)

geplaatst op 18 februari 2020

Werk je bij een onderwijsinstelling en heb je interesse in oplossingen die leveranciers hebben bedacht voor de leeromgeving van de toekomst? Kom dan op donderdag 12 maart n

LEES DIT BERICHT

Commissie bevoegdheden wil vaart maken

geplaatst op 18 februari 2020

18-2-2020 De bevoegdheden in het po, vo en mbo moeten op de schop. Vanaf vandaag buigt de commissie onderwijsbevoegdheden, ingesteld door de ministers Arie Slob en Ingrid v

LEES DIT BERICHT

Conferentie: De ib’er in de schijnwerpers

geplaatst op 18 februari 2020

6 maart 2020 Seminarium voor orthopedagogiek Padualaan, Utrecht Er zijn drie overkoepelende thema’s op het congres. Over elk van deze thema’s is een plenaire lezing van

LEES DIT BERICHT

Kinderen met bijzondere breinen

geplaatst op 18 februari 2020

Donderdag 19 maart 2020 Utrecht Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel ov

LEES DIT BERICHT

Online cursus ‘De Duurzame School’

geplaatst op 18 februari 2020

Op 2 maart 2020 start de zesweekse online cursus ‘De Duurzame School’. Via korte modules leer je alles over de Whole School Approach to Sustainability. Deelname

LEES DIT BERICHT

Congres Kiene kleuters in de klas (5-3-2020 Amersfoort)

geplaatst op 13 februari 2020

Inadequate begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kan leiden tot faalangst, demotivatie of overmatig aanpassen. Hoe herken je kleuters met een ontwikkelin

LEES DIT BERICHT

Kraak ‘m

geplaatst op 13 februari 2020

Online platform voor educatieve escape rooms Op Kraak ‘m vind je ‘Escape Room’-achtige games. Kinderen vinden het geweldig om de codes te kraken. Samenwerken, creatie

LEES DIT BERICHT

Campagne ‘werken in het onderwijs, de baan van het leven’ van start

geplaatst op 13 februari 2020

Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter de campagne: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het l

LEES DIT BERICHT

Conferentie Nederland Digitaal 2020

geplaatst op 13 februari 2020

De tweede editie gaat plaatsvinden in het MartiniPlaza in Groningen, van 16 tot 19 maart 2020. Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kanse

LEES DIT BERICHT

Uitnodiging themabijeenkomst TOS en BOUW! 18 maart (Inschrijving)

geplaatst op 10 februari 2020

Wanneer:Woensdag 18 maart 2020 Tijdstip:14.00 –16.00 uur Locatie:Bestuurskantoor SWV PO3002, Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal Sprekers:Janneke de Waal-Bogers

LEES DIT BERICHT

Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

geplaatst op 9 februari 2020

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. De samenleving e

LEES DIT BERICHT

Roep om meer ruimte voor samenwerking in passend onderwijs houdt aan

geplaatst op 9 februari 2020

Op 5 februari debatteerde de vaste Kamercommissie voor Onderwijs met de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) over de samenwerking onderwijs-zorg, naar aanleiding van een

LEES DIT BERICHT

Méér Muziek in de Klas maatschappelijk partner Eurovisie Songfestival 2020

geplaatst op 9 februari 2020

Het Eurovisie Songfestival is dé familieaangelegenheid om samen met kinderen te genieten van muziek. Voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival is het belangrijk o

LEES DIT BERICHT

Kies de middelbare school in vijf stappen, begin met de feiten

geplaatst op 9 februari 2020

Sinds 2001 geeft EW op basis van het jaarlijkse onderzoek Beste scholen informatie bij het kiezen van een passende school. Hoe kies je vervolgens in vijf stappen een middel

LEES DIT BERICHT

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie voor regionale aanpak lerarentekort

geplaatst op 6 februari 2020

In meer dan 60 regio’s zijn initiatieven gestart voor een regionale aanpak van het lerarentekort. Schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere samenwerkingspartners werke

LEES DIT BERICHT

Nieuwe brochure over meldcode kindermishandeling in de praktijk

geplaatst op 6 februari 2020

Er is een nieuwe brochure over de meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang en het onderwijs beschikbaar. Deze brochure richt zich op de toepassing van de meldcode i

LEES DIT BERICHT

Nieuwe special Verrassend Passend: de leraar centraal

geplaatst op 6 februari 2020

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een nieuwe bundel uit de serie ‘Verrassend Passend’ uitgebracht, waarin deze keer de leraar centraal staat. Leraren hebben een bel

LEES DIT BERICHT

OJ Congres De Jeugdhulp ontploft! 9 juni 2020 (De Reehorst, Ede)

geplaatst op 6 februari 2020

Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp 2020 De jeugdhulp ontploft, in de afgelopen 30 jaren vindt er een continue stijging plaats van het aantal kinderen dat z

LEES DIT BERICHT

Ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp op school’

geplaatst op 3 februari 2020

Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van deze verschillende initiati

LEES DIT BERICHT

Week van de Hoogbegaafdheid 7 t/m 15 maart 2020

geplaatst op 28 januari 2020

Waarom een Week van de Hoogbegaafdheid? Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. Wij willen kennis over hoogb

LEES DIT BERICHT

Workshop enIQma professionaliseringsspel/ methodiek (hoog) begaafdheid voor schoolteams PABO Tilburg

geplaatst op 28 januari 2020

Inschrijving open voor Medewerkers van alle organisaties Inschrijving sluit op 12 maart 2020 Locatie Fontys HKE (PABO), Prof. Goossenslaan 1, Tilburg Tijd 15.30-17.00 uur V

LEES DIT BERICHT

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

geplaatst op 23 januari 2020

In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezond

LEES DIT BERICHT

Informatie over basisscholen

geplaatst op 4 december 2019

Op AlleCijfers.nl vind je informatie voor iedere basisschool in Nederland. Met een vergelijkingspagina per woonplaats en een pagina per school. Bekijk informatie over groei

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp live

geplaatst op 2 december 2019

De verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, de PO-Raad, VO-raad, en de VNG lanceert vandaag de vernieuwde Monitor Aansluiting On

LEES DIT BERICHT

Subsidie bewegingsonderwijs

geplaatst op 27 november 2019

Sinds 2000 bent u met een pabo-diploma alleen bevoegd om gymles te geven aan groep 1 en 2. Voor de groepen 3 tot en met 8 hebt u een aanvullende kwalificatie nodig. Deze kw

LEES DIT BERICHT

Conferentie Nederland Digitaal 2020 in Groningen (16-19 maart 2020)

geplaatst op 12 september 2019

De tweede editie van de jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal vindt van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappe

LEES DIT BERICHT

Besturen

OBO-WBR

Bij onze zestien openbare basisscholen dragen 285 betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor zo’n 3000 leerlingen. Daarbij staat onze onderwijsvisie centraal.

BEKIJK PROFIEL

Stichting “Het Driespan”

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan lee

BEKIJK PROFIEL

Stichting De Waarden

Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de koepel van De Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal ba

BEKIJK PROFIEL

Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

In 1958 werd in West-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen een afdeling opgericht van de Bond voor Ouders van Spastische Kinderen (B.O.S.K.). Zij wilden een onderwi

BEKIJK PROFIEL

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 300 mensen onderwijs voor 3000 l

BEKIJK PROFIEL

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Roosendaal

De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 350 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voo

BEKIJK PROFIEL

KPO Roosendaal

KPO Roosendaal verzorgt het onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.

BEKIJK PROFIEL

Borgesius Stichting

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

BEKIJK PROFIEL

Scholen

ZieZo

Roosendaal

OBO

0165-541150

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

Julianaschool

Fijnaart

De Waarden

0168-462765

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

‘t Bossche Hart

Bosschenhoofd

Borgesiusstichting

0165-312756

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten