Welkom op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Roosendaal/Moerdijk e.o., kortweg SWV PO 3002. Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen.

Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’. Op deze website treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs.


Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Actueel

Vaardigheidstraining Bouw!

geplaatst op 21 september 2021

Wanneer: 29 september 2021 Tijdstip: 14.00 – 16.30 u. Locatie: Webinar Voor wie: Intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die leiding gaan geven aan het impl

LEES DIT BERICHT

NT2 en Bouw!

geplaatst op 21 september 2021

Wanneer: dinsdag 12 oktober 2021 Tijdstip: 15.30 – 17.30 uur Locatie: Webinar Sprekers: Femke Scheltinga & Iris Verhaagen Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor Int

LEES DIT BERICHT

TOS en Bouw!

geplaatst op 21 september 2021

Wanneer: woensdag 10 november 2021 Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur Locatie: Webinar Sprekers: Janneke de Waal-Bogers & Marjoleine Meijs Voor wie: De bijeenkomst is bedoel

LEES DIT BERICHT

Toekomstkunde van het Wereld Natuur Fonds

geplaatst op 20 september 2021

WAT IS TOEKOMSTKUNDE? Toekomstkunde is gratis lesmateriaal voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Als leraar gebruik je de lessen om belangrijke thema’s zoals duurzaa

LEES DIT BERICHT

Studiemiddagen – Leraren van Nu (11 november, 1 en 15 december)

geplaatst op 15 september 2021

Jij zet je volledig in voor de ontwikkeling van jouw leerlingen. Maar hoe zit het met jouw eigen ontwikkeling? In het nieuwe schooljaar is het tijd om jezelf te ontwikkelen

LEES DIT BERICHT

Save the date ‘Week van Inclusief Onderwijs

geplaatst op 22 juli 2021

WEEK VAN INCLUSIEF ONDERWIJS Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kindere

LEES DIT BERICHT

Voor de Jeugd Dag Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte!

geplaatst op 22 juli 2021

Hoe het leven er dit najaar precies uitziet, valt moeilijk te voorspellen. Eén ding is zeker: de coronacrisis laat zijn sporen na. Niet alleen door vertragingen in onderwi

LEES DIT BERICHT

Netwerkdag digitalisering in het onderwijs

geplaatst op 22 juli 2021

Rond onderwijs en digitalisering zijn een aantal bekende en minder bekende netwerken actief waarin Kennisnet vertegenwoordigd is. We brengen ze samen op 10 september 2021.

LEES DIT BERICHT

Informatietool: aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs per po-/vo-school

geplaatst op 22 juli 2021

Overzicht, doorzoekbaar op BRIN-nummer, met voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Europees Nederland het bedrag dat zij krijgen uit het Nationaal Prog

LEES DIT BERICHT

Kamerbrief over de stelsels van onderwijs en zorg

geplaatst op 22 juli 2021

Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zor

LEES DIT BERICHT

Procedure voor plaatsing op HB – dubbel bijzonder (SBO-afdeling op Lavoor HBG+)

geplaatst op 15 juli 2021

1. School en ouders constateren dat er is sprake van specifieke onderwijsbehoeften naast de behoeften voortkomend uit de hoogbegaafdheid. Ondanks eerdere inspanningen en aa

LEES DIT BERICHT

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband – leidraad in de maak!

geplaatst op 15 juli 2021

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Me

LEES DIT BERICHT

Webinars over leren, gedrag en jeugd GGZ (gratis)

geplaatst op 13 juli 2021

Gratis webinars Ketenzorg en samenwerking binnen onderwijs en jeugdzorg zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie en de drijvende visie achter ons gedachtegoed.

LEES DIT BERICHT

Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd

geplaatst op 13 juli 2021

Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten en onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) die voor de gezamenlijke opgave staan om een plan te mak

LEES DIT BERICHT

Weekend van de Wetenschap: waar zouden we zijn zonder de wetenschap?

geplaatst op 13 juli 2021

Op 2 en 3 oktober 2021 vindt er een nieuwe editie van Weekend van de Wetenschap plaats. Een weekend waarin iedereen overal in Nederland een kijkje achter de schermen kan ne

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

geplaatst op 13 juli 2021

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet lees je wie er veran

LEES DIT BERICHT

5 lessen uit corona-tijd die meegaan naar volgend jaar

geplaatst op 8 juli 2021

Zonder mondkapje een school binnenlopen. Bij een gesprek een hand geven. Schoolactiviteiten organiseren waarbij je geen anderhalve meter afstand hoeft te houden. We kijken

LEES DIT BERICHT

Subsidies voor primair en voortgezet onderwijs

geplaatst op 20 mei 2021

Subsidies bieden scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren en de uitvoering daarvan mogelijk te maken.

LEES DIT BERICHT

Samenwerkingsverbanden als smeerolie van het passend onderwijs

geplaatst op 20 mei 2021

“Scholen die minder verwijzen krijgen meer geld”  In een podcast deelt Jack Biskop onder leiding van Bursar Trainee Silke van Helden zijn interessante visie op

LEES DIT BERICHT

Onderwijs-OMT geeft adviezen omtrent Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst op 18 mei 2021

Het doel van het Onderwijs-OMT is om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd o

LEES DIT BERICHT

De Jeugdsprong: zet hulpverleners, ouders en jeugd aan het roer in jeugdzorg

geplaatst op 18 mei 2021

Draai het huidige jeugdzorgstelsel om en zet de jeugdhulpverleners, ouders, kinderen en jongeren zelf zoveel mogelijk aan het roer. Hiermee voorkomen we dat de basis van de

LEES DIT BERICHT

Menukaart interventies funderend onderwijs

geplaatst op 17 mei 2021

Hebt u als schoolteam gescand hoe uw leerlingen ervoor staan en wat voor de aanpak van coronavertragingen nodig is? Dan kunt u doelen formuleren om – met het extra geld

LEES DIT BERICHT

Zes aandachtspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

geplaatst op 17 mei 2021

Wat heeft een positieve invloed op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool Windesheim (Lectoraat Jeugd), PricoH en

LEES DIT BERICHT

Handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’

geplaatst op 29 april 2021

De handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’ is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren, maar ook interessant

LEES DIT BERICHT

Onderzoeksplaatsingen en kortdurend symbiose-onderwijs

geplaatst op 22 april 2021

Het komt regelmatig voor dat leerlingen tijdelijk op een andere school geplaatst worden om de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld te brengen of om te onderzoeken of

LEES DIT BERICHT

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

geplaatst op 22 april 2021

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een

LEES DIT BERICHT

Groentjessoep

geplaatst op 22 april 2021

Groentjessoep is ontwikkeld voor basisscholen. Het kan ook ingezet worden door kinderopvang, sportverenigingen en andere organisaties die werken met kinderen en die graag w

LEES DIT BERICHT

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022 beschikbaar

geplaatst op 19 april 2021

Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn: Soort onderwijs Bedrag per leerling

LEES DIT BERICHT

De kracht van de blik van buiten (Cross-mentoring)

geplaatst op 19 april 2021

In het cross-mentoring programma staat de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Als

LEES DIT BERICHT

Scan bestuurlijke samenwerking Steunpunt Passend Onderwijs

geplaatst op 11 februari 2021

Het huidige ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk heeft een looptijd van augustus 2018 tot augustus 2022. Dat betekent dat op 1 mei 2022 een n

LEES DIT BERICHT

Plaatsingsmogelijkheden SO-SBO

geplaatst op 11 februari 2021

Geachte deelnemers aan het SWV Roosendaal-Moerdijk, In het Ondersteuningsplan 2018-2022 heeft het SWV PO3002 beleid uitgestippeld om passend onderwijs te realiseren en waar

LEES DIT BERICHT

Leergemeenschap Jeugdhulp in school

geplaatst op 11 februari 2021

De leergemeenschap Jeugdhulp in de school, een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugd Instituut, heeft elkaar in 2020 drie keer online ontmo

LEES DIT BERICHT

Flyer met informatie voor ouders over SWV PO3002

geplaatst op 16 december 2020

‘Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft’. Dat is het basisprincipe waarop Passend Onderwijs in Nederland is geregeld. Dit is ook verwoord in

LEES DIT BERICHT

Extra ondersteuning vanaf schooljaar 2020-2021

geplaatst op 15 oktober 2020

Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 is het geld voor extra ondersteuning (voorheen de zogenaamde rugzakjes) bij het Samenwerkingsverband terecht gekomen. In overleg

LEES DIT BERICHT

Vernieuwde werkwijze MDC

geplaatst op 15 oktober 2020

Met ingang van dit schooljaar verstrekt de MDC enkel nog adviezen over TLV-aanvragen en hebben de besturen zelf de middelen voor de BBA’s ontvangen. Daardoor worden er mi

LEES DIT BERICHT

Aanvraag EED in LDOS

geplaatst op 15 oktober 2020

Op 14 mei jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden over de knelpunten die worden ervaren bij de aanvraag voor vergoede behandeling en diagnostiek EED. Hieraan namen

LEES DIT BERICHT

Nieuwe aanmeldprocedure SBO De Sponder

geplaatst op 7 oktober 2020

Met ingang van 1-10-2020 is SBO De Sponder gestart met een nieuwe aanmeldprocedure. Meer informatie vind u hier: Brief externen aanmeldprocedure 25-9-20

LEES DIT BERICHT

Besturen

Stichting De Waarden

Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de koepel van De Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal ba

BEKIJK PROFIEL

OBO-WBR

Bij onze zestien openbare basisscholen dragen 285 betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor zo’n 3000 leerlingen. Daarbij staat onze onderwijsvisie centraal.

BEKIJK PROFIEL

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO)

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Breda (SIPO) SIPO wil kinderen optimale kansen bieden om hun kwaliteiten / capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een goed pe

BEKIJK PROFIEL

Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

In 1958 werd in West-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen een afdeling opgericht van de Bond voor Ouders van Spastische Kinderen (B.O.S.K.). Zij wilden een onderwi

BEKIJK PROFIEL

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Roosendaal

De Kroevendonk is de enige protestants christelijke basisschool in Roosendaal. Een school waar ongeveer 350 leerlingen een plek hebben gevonden. Een school waar de zorg voo

BEKIJK PROFIEL

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 300 mensen onderwijs voor 3000 l

BEKIJK PROFIEL

Stichting “Het Driespan”

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan lee

BEKIJK PROFIEL

Borgesius Stichting

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

BEKIJK PROFIEL

KPO Roosendaal

KPO Roosendaal verzorgt het onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.

BEKIJK PROFIEL

Scholen

De Arenberg

Zevenbergen

De Waarden

0168-370589

Klik hier voor de website

BEKIJK PROFIEL

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten