Ieder samenwerkingsverband formuleert het eigen beleid in een ondersteuningsplan dat goedgekeurd dient te worden door de aangesloten schoolbesturen, de ondersteuningsplanraad (medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) en vastgesteld door de raad van toezicht. Daarna gaat het ondersteuningsplan naar de Inspectie van het Onderwijs.