Bij SWV PO 3002 zijn zeventig basisscholen aangesloten, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs. De volgende schoolbesturen hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband: Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk.