PO3002.nl > Professionals > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

5. Budget/financiële regelingen

Hoe kan een school aangepast meubilair aanvragen voor een leerling?

De school controleert eerst of ze de aanpassingen zelf kan bekostigen. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet een school na Verder lezen....

Wat gebeurt er als een school vol zit.

Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook Verder lezen....

Kan een samenwerkingsverband de ondersteuning van een leerling in een ander samenwerkingsverband betalen?

Ja, dat kan. Samenwerkingsverbanden kunnen onderling afspraken maken over het verzorgen en betalen van extra ondersteuning van een leerling in een ander samenwerkingsverban Verder lezen....

Wat houdt de regeling bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) in?

Op basis van de regeling bijzondere bekostiging kunnen scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere bekostiging aanvragen voor emb-leerlingen die meer zorg nod Verder lezen....

Wie bekostigt schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk is in principe jeugdhulp en daarmee onderdeel van het jeugdplan van iedere gemeente. In de regio van het SWV PO 3002 worden jeugdprofessionals op Verder lezen....

Heeft een samenwerkingsverband ook middelen beschikbaar voor zorg?

Nee en ja. Het structureel inzetten van onderwijsgeld in de zorg is door het ministerie niet toegestaan. Maar desalniettemin zijn er wel gevallen, waarin het SWV zorg bekos Verder lezen....

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close