PO3002.nl > Ouders > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

3. Onderwijs en extra ondersteuning

Welke rol speelt de gemeente bij de invulling van passend onderwijs?

Gemeenten hebben geen rol bij de inhoud en organisatie van het onderwijs. Gemeenten hebben een wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer (on Verder lezen....

Kunnen ook kinderen met een taalachterstand een beroep doen op passend onderwijs?

Leerlingen met een taalachterstand kunnen een beroep doen op passend onderwijs, maar hier moet wel onderscheid gemaakt worden tussen leerlingen die de taal niet (goed) spre Verder lezen....

Wat kan het samenwerkingsverband doen voor anderstalige kinderen?

De school waar een leerling is aangemeld of staat ingeschreven, is verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs. Dat is ook het geval wanneer leerlingen de Ned Verder lezen....

Wie mogen een leerling met diabetes tijdens schooltijd insuline toedienen?

De meeste kinderen met diabetes kunnen goed voor zichzelf zorgen. Voor jonge leerlingen, of leerlingen met een vorm van diabetes die moeilijk instelbaar is, is er soms wel Verder lezen....

Wat doen scholen en gemeenten voor leerlingen met dyslexie?

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie. Ook moet elke school onderwijsondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met dys Verder lezen....

Begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging tijdens onderwijsuren

Soms heeft een leerling ook (medische) zorg in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig tijdens onderwijsuren. Sinds 1 januari 2015 wordt dez Verder lezen....

Zorgplicht passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende p Verder lezen....

Wie biedt zorg en ondersteuning op school?

De ondersteuning wordt geboden door de school. Soms biedt de school zelf ook zorg, maar hiervoor kunnen ook wijkverpleegkundigen, de gemeente of zorgaanbieders worden ingez Verder lezen....

Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast en wie stelt het bij?

Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het hierover op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd met de ouders. In het (voortgezet) speciaal o Verder lezen....

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan?

In het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs moet in het ontwikkelingspers Verder lezen....

Voor welke leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Scholen moeten verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor de volgende leerlingen: leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs leerlingen in het praktijkond Verder lezen....

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close