Alle samenwerkingsverbanden hebben dezelfde opdracht, namelijk het bieden van een dekkend aanbod van passend onderwijs, het ondersteunen van schoolbesturen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ieder samenwerkingsverband regelt dit op een eigen manier. Soms zijn er begeleiders in dienst bij het samenwerkingsverband die ingezet kunnen worden in het onderwijs, maar soms stelt het samenwerkingsverband geld beschikbaar aan schoolbesturen om de begeleiding zelf te regelen. In het SWV PO 3002 wordt alle ondersteuning geregeld via de schoolbesturen. Dit heet het schoolmodel. Als een leerling op de eigen school niet geholpen kan worden, wordt gekeken naar een school waar dat wel kan. Het samenwerkingsverband  kan hierbij helpen. Is speciaal (basis)onderwijs nodig, dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.