PO3002.nl > Aanleveren dossiers voor de MDC

Aanleveren dossiers voor de MDC

Dossiers voor een toelaatbaarheidsverklaring dienen ten minste 6 weken voor het eind van het schooljaar compleet aangeleverd te worden bij het SWV. Voor dossiers die voor die termijn worden aangeleverd geldt dat we de garantie kunnen geven dat ze voor de zomervakantie behandeld worden. Voor dossiers die in de laatste 6 weken worden aangeleverd kan die garantie niet gegeven worden.

Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat dossiers uiterlijk 11 juni in het bezit van het SWV moeten zijn.

Dossiers voor een herindicatie S(B)O dienen uiterlijk 14 maart ingediend te zijn.

Dossiers voor HB+ dienen uiterlijk 14 maart ingediend zijn.

Voor kinderen die de leeftijd hebben om uit te stromen naar het voorgezet onderwijs geldt dat de dossiers behandeld dienen te zijn voor de aanmelddata bij het voortgezet onderwijs (3 en 4 maart 2020). Om dit mogelijk te maken dienen de dossiers uiterlijk 31 januari, voorzien van alle benodigde bijlagen, in het bezit te zijn van het SWV.

Voor vergoedingen EED geldt een geldigheid van 3 maanden op de gegevens in het dossier. Dat betekent dat dergelijke aanvragen ingediend dienen te worden voor:

• 13 november 2020 (gegevens toetsen en begeleiding tot eind schooljaar 2019-2020)
• 14 mei 2021 (gegevens toetsen en begeleiding t/m februari 2021)

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close