Passend Onderwijs maken we samen! Dat doen we met verschillende professionals werkzaam op onze scholen, of daarbuiten. Leerkrachten in het reguliere en speciaal (basis)onderwijs zijn – naast het geven van goed onderwijs – deskundig om vroegtijdige signalen te herkennen wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft. Daarin worden zij bijgestaan door bijvoorbeeld de intern begeleider (IB’er) of de orthopedagoog. SWV PO 3002 ondersteunt professionals op het gebied van kennisoverdracht, organisatie en scholing rond passend onderwijs. Welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt, welke formulieren en procedures worden gehanteerd en wat zijn de criteria waarop wij passend onderwijs aanbieden. ‘Zorg dat het past’ maken wij samen waar!

sitemap | privacy/cookies
Wordpress website door Converzo Online Marketing uit Tilburg